Duurzame landbouw

Duurzame landbouw is binnen Amarant Bakkers één van de belangrijkste MVO pijlers. Als we over 100 jaar nog steeds willen oogsten, moeten we hier nu al bewuste keuzes voor maken. Onder andere door respectvol met de landbouw om te gaan en beter voor onze grond te zorgen. Vruchtbare grond slaat namelijk zelf CO2 op, waardoor duurzame landbouw ook een positief effect op het milieu heeft.

Hotspots in de graanketen

In 2019 deed Amarant Bakkers mee aan een onderzoek van Wageningen Economic Research en Alliantie Verduurzamen Voedsel. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te krijgen in de wijze waarop we de graanketen kunnen verduurzamen. Het onderzoeksteam heeft tijdens dit onderzoek de hotspots van de graanketen in kaart gebracht; de onderdelen van de keten die impact hebben op het milieu. Op basis van deze hotspots is vervolgens bepaald waar de verbeterruimte ligt in het verduurzamen van die keten.

Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG)

Op basis van het onderzoek van Wageningen Economic Research en Alliantie Verduurzamen Voedsel bleek een belangrijk deel van onze duurzaamheidsimpact zich in de toeleveringsketen te bevinden; in de teeltfase. Om die reden hebben we binnen Amarant Bakkers een doel vastgesteld met betrekking tot duurzame landbouw: ‘Amarant Bakkers wil het aandeel van de productieve en duurzame landbouw in het totale landbouwgebied vergroten’. We gebruiken onder andere de volgende doelstellingen om onze voortgang rond dit doel inzichtelijk te maken:

  • In 2024 hebben wij voor 100% van onze grondstoffen een actuele analyse beschikbaar van de IMVO (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) risico’s in onze toeleveringsketen. Deze analyses zijn maximaal één jaar oud.
  • In de contracten met onze top vijf grondstofleveranciers zijn expliciete, meetbare voorwaarden opgenomen ten aanzien van het bevorderen van duurzame landbouw.
  • In 2024 betreft 10% van onze totale productiewaarde een productie van producten met een top-keurmerk, zoals Skal en On the Way to PlanetProof.
  • We zijn als Amarant Bakkers initiatiefnemer van Het Graanschap, een project met als doel het bevorderen van duurzame landbouw.

Zuivere tarwe

Tarwe wordt op veel verschillende plekken op de wereld geteeld, waardoor het lastig kan zijn om inzicht te krijgen in de herkomst van deze grondstoffen. Bij Amarant Bakkers hebben we daar een oplossing voor gevonden.

Dossche Mills is onze hoofdleverancier op het gebied van bloem en meel. Hier worden sinds 2019, speciaal voor Amarant Bakkers, twee zuivere tarwerassen geteeld en gemalen.

Deze twee rassen, Acteur en Patras, komen uit Duitsland en worden in bulk aan al onze bakkerijen geleverd. Het mooie van de levering in bulk is dat het rechtstreeks vanuit de maalderij in Rotterdam naar onze grondstof silo’s gaat, zonder verpakkingsmateriaal.

Dit proces zorgt voor transparantie op het vlak van de oorsprong van de tarwe en de samenstelling van het bloem.

De voordelen van raszuivere tarwe

In de teelt van tarwe zijn het vooral de gezondheid van de tarwe en de oogstzekerheid die zorgen voor het hoogste rendement. Raszuivere tarwe biedt Amarant Bakkers de mogelijkheid om meer uit het graan te halen. We kunnen betere bakwaarde leveren vanuit de kwaliteit van het graan, waardoor er minder additieven nodig zijn. Daarnaast zorgt raszuivere tarwe voor een stabielere deeg- en broodkwaliteit.

Door deze oplossing zorgen we voor een transparante keten van akker tot consument.

Ketenverantwoordelijkheid

Eén van onze MVO doelstellingen is om ten aanzien van het bevorderen van duurzame landbouw expliciete, meetbare voorwaarden op te nemen in de contracten met onze top vijf grondstofleveranciers. Dit zijn onze leveranciers van meel en bloem, rozijnen, noten, gist en zout.

We maken ons binnen deze doelstelling sterk voor een zo groot mogelijk draagvlak door de volledige keten te betrekken bij het naleven van deze doelstelling. De voorwaarden zijn daarom van toepassing op iedereen die betrokken is bij de keten, dus ook op de toeleveranciers, onderaannemers en afnemers.

Bij kenmerkende grondstoffen met verhoogd risico zoals specerijen, citrusvruchten, palmolie en cacao kopen we alleen in met een MVO certificaat.

“Vernieuwing begint klein, maar heeft op termijn schaal nodig om succesvol te blijven.”

Johan Pater

Het Graanschap

Amarant Bakkers is één van de initiatiefnemers van Het Graanschap, het eerste bedrijf in Nederland dat graan teelt, maalt én er brood van bakt. In Schokland (Noordoostpolder) wordt het graan geteeld. Naast de akkers staat de molen waar het graan wordt vermalen tot meel, dat van daaruit direct naar de bakker gaat. Een korte, transparante keten waar duurzaamheid hoog in het vaandel staat.

De duurzame missie van Het Graanschap gaat verder dan het produceren van heerlijk brood. Graan is namelijk één van de gewassen waar de bodem sterker en gezonder van wordt, waardoor de lokale graanteelt bijdraagt aan het verbeteren van de Nederlandse landbouwgrond.

Bovendien groeien er naast het graan wilde bloemstroken voor bijen, insecten en vogels met als doel het verhogen van de biodiversiteit. De biodiversiteit zorgt vervolgens weer voor schoon water, vruchtbare grond en een stabiel klimaat. Zo draagt het Graanschap niet alleen haar steentje bij aan duurzame landbouw, maar ook aan de toekomst van het Nederlandse landschap.

Bekijk hier de website of volg Het Graanschap op Instagram.

Meer informatie over onze MVO aanpak?

We werken bij Amarant Bakkers continu aan het verduurzamen van onze producten. Neem voor meer informatie over onze MVO aanpak contact met ons op.

Koninklijke Amarant Bakkers is een modern industrieel bakkersbedrijf met vier locaties in Nederland.

Contact

Hoofdkantoor
Koninklijke Amarant Bakkers
Koningsspil 25
1633 GL Avenhorn