Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Binnen Amarant Bakkers besteden we veel aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Op basis van de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen, of SDG’s, leggen we de focus op drie thema’s: het tegengaan van verspilling, duurzame landbouw en CO2 reductie. Zo werken we hard om alle Nederlandse huishoudens dagelijks van vers brood te voorzien, nu én in de toekomst.

Duurzame landbouw

Duurzame landbouw is binnen Koninklijke Amarant Bakkers één van de belangrijkste MVO pijlers. Als we over 100 jaar nog steeds willen oogsten, moeten we hier nu al bewuste keuzes voor maken. Onder andere door respectvol met de landbouw om te gaan en beter voor onze grond te zorgen.

We dragen als Koninklijke Amarant Bakkers ons steentje bij aan duurzame landbouw door alleen raszuivere tarwe te gebruiken. Dankzij deze tarwe kunnen we betere bakwaarde leveren vanuit de kwaliteit van het graan en zijn er minder additieven nodig. Daarnaast zijn we één van de initiatiefnemers van Het Graanschap, het eerste bedrijf in Nederland dat graan teelt, maalt én er brood van bakt.

Duurzame landbouw

Duurzame landbouw is binnen Amarant Bakkers één van de belangrijkste MVO pijlers. Als we over 100 jaar nog steeds willen oogsten, moeten we hier nu al bewuste keuzes voor maken. Onder andere door respectvol met de landbouw om te gaan en beter voor onze grond te zorgen.

We dragen als Amarant Bakkers ons steentje bij aan duurzame landbouw door alleen raszuivere tarwe te gebruiken. Dankzij deze tarwe kunnen we betere bakwaarde leveren vanuit de kwaliteit van het graan en zijn er minder additieven nodig. Daarnaast zijn we één van de initiatiefnemers van Het Graanschap, het eerste bedrijf in Nederland dat graan teelt, maalt én er brood van bakt.

Verspilling

Er wordt jaarlijks 159 miljoen kilo brood weggegooid in Nederland. Dat zijn 200 miljoen broden per jaar. Om deze vorm van voedselverspilling tegen te gaan, hebben we binnen Koninklijke Amarant Bakkers verschillende initiatieven opgezet. Eén daarvan is het ‘Brood van Brood’ concept, waarbij de niet-verkochte broden aan het eind van de dag worden opgehaald uit de supermarkt om als voordeeg gebruikt te worden voor de nieuwe broden. Verder draaien we een pilot met vriesvers brood. Broden die diepgevroren bij de supermarkt aankomen en daar ook vanuit het vriesschap verkocht worden. Kunnen de broden en het deeg niet meer voor menselijke consumptie gebruikt worden? Dan gaat het naar de veevoederindustrie.

CO2 reductie

Klimaatverandering en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. CO2 reductie is daarom één de drie hoofdthema’s binnen de MVO initiatieven van Koninklijke Amarant Bakkers.

We brengen op dit moment de huidige CO2 uitstoot van onze bakkerijen in kaart met behulp van de Milieubarometer. Op basis van deze nulmeting kunnen we concrete doelen formuleren en acties opzetten om de CO2 reductie binnen Koninklijke Amarant Bakkers te realiseren. Zo zorgen we voor een effectieve, efficiënte en doordachte aanpak op dit vlak.

Eén van de eerste stappen die we hebben gezet, is de investering in een vriestunnel met natuurlijke koeltechnieken bij Bakkerij van de Kletersteeg in Utrecht.

CO2 reductie

Klimaatverandering en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. CO2 reductie is daarom één de drie hoofdthema’s binnen de MVO initiatieven van Amarant Bakkers.

We brengen op dit moment de huidige CO2 uitstoot van onze bakkerijen in kaart met behulp van de Milieubarometer. Op basis van deze nulmeting kunnen we concrete doelen formuleren en acties opzetten om de CO2 reductie binnen Amarant Bakkers te realiseren. Zo zorgen we voor een effectieve, efficiënte en doordachte aanpak op dit vlak.

Eén van de eerste stappen die we hebben gezet, is de investering in een vriestunnel met natuurlijke koeltechnieken bij Bakkerij van de Kletersteeg in Utrecht.

Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG)

Vanuit de 193 lidstaten van de Verenigde Naties zijn er 17 Sustainable Development Goals, of SDG’s, vastgesteld. Deze doelen staan op de ontwikkelingsagenda voor 2015 tot 2030. Het wereldwijde doel is om in 2030 een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Koninklijke Amarant Bakkers wil hier actief aan bijdragen door verantwoordelijkheid te nemen voor de volgende doelen:

  • Bijdragen aan halveren voedselverspilling in 2030 (relatie met SDG 12.3)
  • Duurzame productie (relatie met SDG 12.2.1)
  • Vergroten aandeel productieve en duurzame landbouw in het totale landbouwgebied
  • (relatie met SDG 2.4.1)
  • Reduceren van de CO2 uitstoot per eenheid toegevoegde waarde (SDG 9.4.1)

Meer weten? Bezoek dan de website van SDG Nederland.

Meer informatie over onze MVO aanpak?

We werken bij Koninklijke Amarant Bakkers continu aan het verduurzamen van onze producten. Neem voor meer informatie over onze MVO aanpak contact met ons op.

Koninklijke Amarant Bakkers is een modern industrieel bakkersbedrijf met vier locaties in Nederland.

Contact

Hoofdkantoor
Koninklijke Amarant Bakkers
Koningsspil 25
1633 GL Avenhorn