Verspilling

Er wordt jaarlijks 159 miljoen kilo brood weggegooid in Nederland. Dat zijn 200 miljoen broden per jaar. Als broodliefhebbers en organisatie die zich inzet voor een duurzame maatschappij brengt Amarant Bakkers daar verandering in met het ‘Brood van Brood’ concept en vers ingevroren brood. Al het brood en deeg dat niet meer voor menselijke consumptie gebruikt kan worden, gaat naar de veevoederindustrie.

Duurzaam Ontwikkelingsdoel (SDG)

Om onze strijd tegen verspilling concreet te maken, hebben we vanuit Amarant Bakkers een aantal doelen geformuleerd. Deze doelen zijn gebaseerd op SDG’s die overal ter wereld toegepast worden. Ons doel voor 2030 luidt: ‘We reduceren de verspilling in onze keten met 50% in 2030 ten opzichte van 2020’. Met onze keten bedoelen we in de bakkerij, het proces, verpakken en distributie.  Dit doel realiseren wij als volgt:

  • We brengen ons percentage uitval in de productie ten opzichte van het totale productievolume met 50% terug.
  • We brengen ons percentage overproductie ten opzichte van het totale productievolume met 50% terug.
  • We vergroten het niveau van hergebruik op de Ladder van Moerman voor menselijke consumptie naar 15%.

Daarnaast stellen we onszelf als doel om buiten onze keten te realiseren;

  • We brengen het volume retourbrood met 15% terug, zonder daarbij concessies te doen aan de beschikbaarheid van brood op de afdeling.

Brood van Brood

Eén van de initiatieven om verspilling tegen te gaan, is het concept ‘Brood van Brood’. De niet-verkochte broden worden aan het eind van de dag opgehaald uit de Jumbo Supermarkten en bij Amarant Bakkers afgeleverd. Deze broden worden vervolgens in de bakkerij verkruimeld en samengevoegd met water en een desemcultuur. Zo ontstaat er voordeeg: een ingrediënt dat wordt gebruikt om verse broden mee te bakken.

“Vooral bij brood wordt duidelijk hoe duizelingwekkend de aantallen zijn: Nederlanders gooien 9,2 kilo brood per persoon per jaar in de afvalbak. Voor heel Nederland is dat 159 miljoen kilo brood dat niet wordt opgegeten. Aangenomen dat een brood gemiddeld 800 gram weegt, zijn dat 544.520 broden per dag.”

– Bron: Nederland Voedselland, 2019

Van retourbrood tot voordeeg

In samenwerking met grondstoffen leverancier Sonneveld heeft Amarant Bakkers Brood van Brood opgezet. Sonneveld heeft een grondstof ontwikkeld die in de bakkerij aan het verkruimelde retourbrood kan worden toegevoegd, zodat de fermentatie op gang wordt gebracht.

Dit concept is speciaal voor Jumbo Supermarkten ontwikkeld bij Bakkerij Bouman in Geldermalsen, onder begeleiding van de Bake Five coöperatie. Zo lagen de eerste Brood van Brood broden aan de start van de Verspilling Vrije Week van 2020 in de Jumbo schappen als Knip Wit en Knip Volkoren.

Het doel van Brood van Brood

Er zijn meerdere voordelen aan het Brood van Brood concept. Doordat het deeg langer de tijd krijgt om te rijzen, hebben de Brood van Brood broden bijvoorbeeld een rijkere smaak. Maar het grootste voordeel is en blijft de manier waarop dit concept verspilling tegengaat.

Brood van Brood zit op dit moment in de pilotfase. Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat consumenten bewust voor dit type brood kiezen, zodat dit principe ook op andere soorten brood kan worden toegepast.

“Brood is één van de meest verspilde producten, zowel op de winkelvloer als bij de consumenten thuis. Het is mooi dat Jumbo het concept van ‘Brood van Brood’ in de markt zet en op die manier verspilling van brood tegengaat. Ik hoop van harte dat deze manier van brood bakken in de toekomst de standaard wordt”
 

Toine Timmermans, Stichting Samen tegen Voedselverspilling

Vers ingevroren brood

We zijn daarnaast aan het testen met vriesvers brood. Broden die diepgevroren bij de supermarkt aankomen en daar ook vanuit het vriesschap verkocht worden. Op dit moment loopt er een pilot bij Jumbo Verberne in Wageningen en de eerste cijfers zijn veelbelovend: er is nu al sprake van 60% minder verspilling op de broodafdeling.

Dit initiatief is een samenwerking tussen Amarant Bakkers, Bake Five, MVO Nederland en de stichting Samen Tegen Voedselverspilling.

Veevoederindustrie

Kortom, we zorgen er op verschillende manieren voor dat onze broden zo lang mogelijk in de keten voor menselijke consumptie blijven. Als dat geen optie meer is, wordt het brood als veevoer gebruikt.

Bij de bakkerij verzamelen we het brood dat terugkomt uit de supermarkt, overproductie en eventueel mislukt brood of deeg. Door het brood te gebruiken in de veevoederindustrie hebben zij minder graan nodig. Op die manier zorgen we ervoor dat ons brood nooit zomaar in de vuilnisbak belandt.

Onze partner hierin, Feed Valid, heeft onderzocht dat koeien die gevoerd worden met bread meal, het beter doen dan koeien die gevoerd worden met tarwe. Lees hier het onderzoek

Meer informatie over onze MVO aanpak?

We werken bij Amarant Bakkers continu aan het verduurzamen van onze producten. Neem voor meer informatie over onze MVO aanpak contact met ons op.

Koninklijke Amarant Bakkers is een modern industrieel bakkersbedrijf met vier locaties in Nederland.

Contact

Hoofdkantoor
Koninklijke Amarant Bakkers
Koningsspil 25
1633 GL Avenhorn